JEŽÍŠ NÁS UČÍ SE MODLIT . MODLITBA PÁNĚ – VZOR MODLITBY - téma 367 k 17. neděli v mezidobí 28.7.2019.

Matonick

Jednoho dne se Ježíš modlil na nějakém místě. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky" (Lk 11,1). A jako odpověď na tuto prosbu Pán svěřil svým učedníkům a své církvi modlitbu: „Otčenáš“…