KRISTOVA VÝKUPNÁ SMRT. Osvobozuje nás z otroctví hříchu a jeho následků, fyzické smrti a věčného odloučení od Boha. Téma 361 ke Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova-28.6.2019.

Matonick

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA -28.6.2019 – pátekLiturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (IC) Ez 34,11-16:Dnešní čtení z knihy proroka Ezechiela nám obrazně vykresluje Boha jako dobrého pastýře, který…