HŘÍCHY PROTI LÁSCE K SOBĚ A „NÁBOŽNOSTI“ ... Co nám první Boží přikázání sděluje, umožňuje a zakazuje - téma 360 – 12.neděle mezidobí 23.6.2019.

Matonick

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 23.6.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení knihy proroka Zachariáše (IC) Zach 12,10-11:Výrok Hospodinův, zachycený v knize proroka Zachariáše, pochází z období válek a rozbrojů vedených proti vyvolenému…