Matonick

Matonick / Leopold Mann

SLOVO Z 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 13.6.2021

Dokud jsme doma v tomto těle, jsme jako vyhnanci v cizině, daleko od Pána. To proto, že v nynějším stavu (v Boha jen) věříme, ale dosud ho nevidíme. Jsme však plni důvěry a chtěli…

ZE SLOVA NA PONDĚLÍ 10. TÝDNE 7.6.2021

Buď veleben Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás těší ve všech našich souženích, abychom pak mohli těšit druhé v jakémkoli soužení…

SLOVO Z 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 6.6.2021

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění, abychom ti mohli v úctě sloužit. Doufám v Hospodina, duše má doufá v jeho slovo, má duše…