materiály a odkazy pro společenství mládeže

Cílová skupina
Typ materiálu
Kategorie
vybrané materiály
Aktivní filtr:
kultura

Víťazstvo pomocou dobra

Ebook v PDF je ZADARMO stiahnuteľný, a obsahuje inšpiratívne myšlienky pre duchovný zápas kresťana pomocou dobra o víťazstvo dobra a šírenie Božieho kráľovstva na Zemi. — 1 příloha

Šumenie v srdci - zbierka poézie

Ebook v PDF je ZADARMO stiahnuteľný, a obsahuje zbierku básní s duchovnou tematikou. Je možné ho zadarmo rozširovať aj ako darček pre blížnych cez internet. — 1 příloha

Nebeské znelky - zbierka básní

Ebook v PDF je ZADARMO stiahnuteľný, a obsahuje zbierku básní s duchovnou tematikou. Je možné ho zadarmo rozširovať aj ako darček pre blížnych cez internet. — 1 příloha

Apoštolát pomocou ebooku

Ebook v PDF je ZADARMO stiahnuteľný, a zaoberá sa postupom tvorby ebookov s kresťanskou tematikou. Princípy tejto tvorby je možné použiť aj pre sekulárne projekty. Ebook je určený hlavne pre kresťanskú komunitu. — 1 příloha

Ako sa učiť a naučiť

Ebook v PDF je ZADARMO stiahnuteľný, a zaoberá sa užitočnými tipmi a overenými postupmi pri štúdiu hocijakej učebnej látky. Je určený hlavne pre kresťanskú komunitu. — 1 příloha

Apoštolát pomocou poézie

Ebook v PDF je ZADARMO stiahnuteľný, a zaoberá sa apoštolátom laického apoštola formou tvorby poézie s duchovnou tematikou, pričom v ebooku je zachytená aj teória tvorby. — 1 příloha

Apoštolská internetová kampaň - APOINKA

Ebook v PDF je ZDARMA stiahnuteľný a zaoberá sa využitím internetu a jeho možností na apoštolát pomocou osobnej a finančne nenáročnej kampane na internete. — 1 příloha

Apoštolát, talenty a tvorivosť

Ebook v PDF je ZDARMA stiahnuteľný, a zaoberá sa dôležitosťou rozvoja a použitia talentov a tvorivosti pri apoštoláte. Je určený pre kresťanskú komunitu. — 1 příloha

Spoločenstvo a laický apoštol

Ebook v PDF je ZADARMO stiahnuteľný, a zaoberá sa vzťahom kresťanského spoločenstva a laického apoštola, pričom pozornosť kladie na závažnú potrebu spoločenstva pre laického apoštola. Ebook je určený hlavne pre kresťanské spoločenstvo. — 1 příloha

Účinnosť apoštolátu

Ebook v PDF je ZADARMO stiahnuteľný, a zaoberá tým, ako dosahovať lepšiu účinnosť apoštolátu. Je vhodný pre laikov aj pre zasvätené soby v kresťanskej komunite. — 1 příloha