Materiály

materiály a odkazy pro společenství mládeže

"Manželé manželům"

Texty pro společenství manželů ke stažení zde: http://www.rodinnyzivot.cz/soubor/Texty_pro_spol_manzelu_2015v2.pdf http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/718 — 0 příloh

duchovní program kniha modlitba program na setkání program na víkendovku biřmovanci katechumeni manželé mládež rodiny snoubenci vztahy, láska životní styl osobnostní rozvoj víra a duchovní život Bůh, svatí rodina, děti ostatní

6. přikázání (P. Tomáš Halík)

Audio záznam přednášky P. Tomáše Halíka o tématech: zdrženlivost, homosexualita, masturbace, pornografie, žádostivost, rozvod, antikoncepce, rozpad rodiny. Dle jednotlivých témat ke stažení. — 8 příloh

program na setkání animátoři biřmovanci katechumeni mládež snoubenci vztahy, láska životní styl osobnostní rozvoj

Advent - program společenství

Program pro společenství mládeže (střední škola) • na úvod přivítání a pár písniček z Koinonie (2-3 podle situace) 15min • kolečko – co kdo od posledního setkání prožil/prožívá 20min • téma: advent (PowerPointová prezentace – viz příloha) 15min •… — 1 příloha

duchovní program program na setkání animátoři mládež církev, liturgie Bůh, svatí

Akatist k přesvaté Bohorodičce

Pobožnost k modlitbě Radostné cesty ve Křtinách, modlitby k 7 zastavením — 1 příloha

modlitba animátoři biřmovanci katechumeni manželé mládež rodiny snoubenci modlitba, přímluvy

Animace

Studijní text pro přípravu animátorů mládeže. — 1 příloha

kniha animátoři mládež osobnostní rozvoj

Argumenty Istambulská úmluva

Argumenty Istambulská úmluva - přehled — 1 příloha

kniha program na setkání program na víkendovku animátoři biřmovanci katechumeni manželé mládež rodiny snoubenci táborníci vztahy, láska životní styl osobnostní rozvoj modlitba, přímluvy církev, liturgie víra a duchovní život rodina, děti kultura společnost ostatní

Bohoslužby online

http://bohosluzby.mzf.cz/ Tato webová stránka přináší na jednom místě přehled online vysílaných katolických bohoslužeb, které můžete živě sledovat přes internet. — 1 příloha

modlitba děti manželé mládež rodiny snoubenci církev, liturgie víra a duchovní život

Boží vůle

Videokatecheze, které sloužila jako duchovní příprava na Celostátní setkání mládeže, které se konalo od 15. do 20. srpna 2017 v Olomouci. Druhou videokatechezí nás provází sestra Angela a vlídný písničkář Pavel Helan. — 3 přílohy

pracovní list animátoři mládež životní styl osobnostní rozvoj víra a duchovní život Bůh, svatí

Brožurka z CSA - Třešť 2014

Milý čtenáři, milá čtenářko, držíte v ruce knížečku, která obsahuje hlavní katecheze z Celostátního setkání animátorů v Třešti v roce 2014. Najdete v nich mnoho inspirací pro přemýšlení o sobě a o vztazích mezi lidmi. Hledání cesty, jak žít svůj… — 1 příloha

duchovní program animátoři mládež vztahy, láska životní styl osobnostní rozvoj

Bůh, sex, manželství - videokatecheze s materiály

Mgr. Karel D. Skočovský, Ph.D. přednáší o různých tématech. Ke každému videu jsou na blogu dostupné materiály, podněty k diskuzi a případně i doporučená literatura pro rozšíření vědomostí do hloubky. — 1 příloha

film program na setkání animátoři biřmovanci mládež snoubenci vztahy, láska osobnostní rozvoj víra a duchovní život

Filtrování

Cílovka

Typ materiálu

Kategorie