maruska1991

maruska1991 / Maruška Pavlína Anežka Frenclová / 28 let

Vdaná s Deiv

Obsah a výklad manželského slibu

Vybráno z knihy Manželství , vydal(o): Pastorační středisko Jako úplně poslední věc bych s vámi chtěl probrat průběh svatebního obřadu abyste pochopili smysl slov, která se při…

Budova střední školy "HOŘELA"

Chrudim – Dramatická událost se odehrála v úterý na Střední škole zdravotnické a sociální v Chrudimi v Poděbradově ulici. Krátce po dopolední deváté hodině zde byl vyhlášen…

Hledám Vás (Táborská hymna)

1. Jsme jako kvítí, které někdo zvedá, jsme jako poupě, co vánek žene dál. Jsme jako svíce, která zasvítí tmou, každý jsme dítě, co hledí za Tebou.2. Není to lehké bez lásky…

Jeden z nás

1. Jméno má i v dobách zapomnění. Zůstává i když se všechno mění. Ve svý slávě čeká, že zavoláš Ho aspoň jednou.R: Je, je, Bůh je v nás. Je, je, jeden z nás. Je, je, je, je, je.…

Odborník

Jeden člověk se kdysi rozhodl, že pozná všechnu moudrost světa, i kdyby ho měl kvůli tomu sjezdit křížem krážem. A protože to byl muž činu, bez ptálení se vydal na cestu. U…

Žít z Božího slova ...a s Božím slovem

Člověk potřebuje čas od času slyšet: „Je dobře, že jsi.“ „Mám tě rád.“ Bůh nám tyto důležité věty denně opakuje rozličnými způsoby: stvořením, událostmi všedního dne, životními…

víra.cz

Přál bych si, aby se to nikdy nestalo "Dávejte si dobrý pozor, jak se máte chovat, ne jako nemoudří, ale jako moudří: dobře využívejte času, protože žijeme ve zlých dobách." (Ef 5…

víra.cz - krátké zamyšlení

Dt 31,7 Buď silný a statečný. Mt 18,20 Já jsem. Mt 18,21 Kolikrát mám odpustit? Mt 19,6 Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj! 1 Kor 15,20 Kristus vstal. Ef 5,16 Dobře využívejte času.…

Tisíceré díky !!!

Tisíceré díky otevřený dopis českým a moravským biskupům Podpisem pod tento dopis chceme všem kdo se o to zasloužili vyjádřit UPŘÍMNÝ DÍKza krásný duchovní a hudební zážitek,…