MaruP

MaruP

Pros mě o živou víru

Víra je dar, který nikdy neodmítám tomu, kdo mě o něj vytrvale žádá... Určitě Tě vyslyším, ale pros naléhavěji. Ať tvá důvěra svědčí o tvé lásce. Nemáš dost víry, abys uvěřil, že…

Krása stvoření

Chválím Tě za tvé STVOŘENÍ, můj Pane... Sníh, který ozařuje slunce... Krajina, která se třpytí... "Slavobrány" stromů naklánějících se pod sněhem... Zpěv ptáků i ticho přírody...…

Vigilie s papežem na CUATRO VIENTOS

Celý den bylo opravdu veliké vedro. Když nás hasiči pokropili, za chvíli jsme byli suchý :-D Někdo si asi přál pořádný liják. No... tyto modlitby byly vyslyšeny :-D Než začala…