Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

martinsmid

martinsmid / Martin Šmíd / 48 let

martinsmid se nyní i zde přátelí s uživatelkou MISE3.
martinsmid se nyní i zde přátelí s uživatelkou Maaruska.
martinsmid se nyní i zde přátelí s uživatelem saeculasaeculorum.
martinsmid

Kázání při 5. Neděli v mezidobí A

martinsmid

Hlučín 9. 2. 2014 - Farní kostel Sestry a bratři! Dnes jsme slyšeli pěkné evangelium o soli a o světle. Výklad těchto textů je zřejmý. Máme být světlem a solí světa. Není nás, křesťanů, v tomto světě moc, ale máme být pro tento svět přínosem. Jak…

martinsmid

Kázání na svátek Uvedení Páně do chrámu

martinsmid

2. 2. 2014 Hlučín Darkovičky Sestry a bratři! Dnes s církví slavíme krásný svátek. Říkalo se mu Hromnice, ale je tu také současný název: Uvedení Páně do chrámu. A je to skutečně tak. V evangeliu jsme slyšeli krásný příběh o tom, jak Maria s Josefem…

martinsmid

Kázání na 3. neděli v mezidobí

martinsmid

26. 1. 2014 Hlučín - farní kostel Sestry a bratři! Právě jsme prožili týden modliteb za jednotu křesťanů. Včera skončil. Ale já bych si i dnes dovolil pár slov na toto téma, protože i dnes jsme v druhém čtení slyšeli o tom, jak apoštol Pavel vybízí…

martinsmid

Kázání na 2. neděli v mezidobí cyklu A

martinsmid

19. 1. 2014 Hlučín - Darkovičky Sestry a bratři! Dnes nám texty mše svaté zase ukazují na Ježíše. Trochu to souvisí i s minulou nedělí, kdy nám byl při svém křtu Ježíš představen. „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“ Ne, že bychom to…

martinsmid

Kázání na Svátek křtu Páně

martinsmid

12. 5. 2014 Hlučín - farní kostel Sestry a bratři! Dnešní neděle nám uzavírá Vánoční dobu a také nám chce připomenout, co to vlastně je křest. Dost často vnímáme křest jako určitou věc, kterou jsme jako malí přijali, cítíme, že nás nějak spojuje s…

martinsmid

Kázání o 4. Neděli adventní

martinsmid

22. 12. 2013 Hlučín Darkovičky Drahé sestry a bratři! Dnes, kdy jsme již v samém závěru adventu, nás texty této mše vedou k zamyšlení nad tím co to je víra a také nás vedou k tomu, abychom se nebáli být otevřeni i pro to jak a s čím Pán přijde.…

martinsmid

Kázání na 3 Neděli adventní A

martinsmid

15. 12. 2013 Hlučín - farní kostel Drahé sestry a bratři! Dnes máme už druhou polovinu adventu a církev nám zde dnes nabízí zamyšlení nad tím, jak Krista přijímáme. V úryvku evangelia jsme slyšeli, jak Jan Křtitel, který Krista ze začátku přijal se…

martinsmid

Kázání o 2. Neděli adventní cyklu A

martinsmid

8. 12. 2013 Hlučín Darkovičky Drahé sestry a bratři! Už jsme u druhé neděle adventní a tedy v polovině. Během adventu bychom se měli připravovat na setkání s Pánem. V týdnu jsem, tady mluvil o tom, jestli tedy Pána očekáváme, jestli bychom byli…

martinsmid

Kázání na 33. neděli v mezidobí

martinsmid

17. 11. 2013 Hlučín - Darkovičky Drahé sestry a bratři! Dnes tu zaznívají texty Písma, které hovoří o tzv. „posledních věcech“. Těmi posledními věcmi se nazývají události, které budou předcházet příchodu, řečeno slovy Písma, příchodu Syna člověka na…

martinsmid

Kázání na 31. neděli v mezidobí

martinsmid

3.11.2013 Hlučín - Darkovičky Drahé sestry a bratři! Dnes se tu setkáváme s pravdou víry, která nám všem určitě zní dobře, a rádi o ní slýcháváme. Ta pravda víry zní, že Bůh je Láska. Je shovívavý a plný slitování. A je to určitě důležité vědět, na…

Říkají o něm:


merryxx říká o něm:
Otec Martin:-)Moc super člověk...
bajeluk říká o něm:
Neúnavná nejen duchovní opora Tý klubu:)
jitterka říká o něm:
Psala jsem mu letištní cedulku pro italského biskupa.
Juris říká o něm:
stále usměvavej a pohodovej borec
JakubV říká o něm:
pan farář
Další přátele »