MartinM

MartinM / Martin Jan Mařík

Svobodný
MartinM

VÝRAZNÍ ČEŠTÍ SVĚTCI
sv. Metoděj - věrozvěst na Velké Moravě
sv. Cyril - věrozvěst na Velké Moravě
sv. Gorazd - žák věrozvěstů
sv. Ivan - poustevník ve Svatém Janu pod Skalou
sv. Ludmila - česká kněžna
sv. Václav - český kníže
sv. Vojtěch - pražský biskup
sv. Radim - arcibiskup v Hnězdně
sv. Prokop - opat Sázavského kláštera
sv. Hedvika - slezská kněžna
sv. Anežka - česká princezna
sv. Zdislava - česká šlechtična
sv. Jan Nepomucký - generální vikář
sv. Jan Sarkander - farář v Holešově
sv. Klement Maria Hofbauer - varšavský a vídeňský kněz
sv. Jan Nepomuk Neumann - český misionář

Zobrazit 1 komentář »