MartinM

MartinM / Martin Jan Mařík

Svobodný

#přímluva ... Pane, náš Otče, jestli chceš, abych žil v Božím království a sdílel lásku i na zemi, … pomoz mi prosím, žehnej a posiluj mě svým Svatým Duchem. ... A veď nás se ženou po svých cestách k sobě, abychom se stali svými , partnery v manželství a rodinou.

– upraveno
Napsat komentář »