MartinM

MartinM / Martin Jan Mařík

Svobodný

#přímluva za navrácení holčičky své mamince samoživitelce Veronice z Prahy, z přechodné pěstounské péče - modleme se za ni, aby uřady usoudily, že ona ji dokáže zabezpečit. … .doufejme, že nakonec Panna Maria pomůže. ... Kriste, smiluj se, prosím. Důvěřuji Ti, Ježíši.

– upraveno
Napsat komentář »