MartinM

MartinM / Martin Jan Mařík

Svobodný

Jiří Charvát - Na útěku z kanceláře

Když slavíte narozeniny v práci, dočkáte se dost zajímavých dárků. Tak jako třicetiletý hrdina z knihy Eskejp s podtitulem Na útěku z kanceláře od Jiřího Charváta.Michal Majer…

Jaká urozenost, ... noblesa !?

Základním posláním člověka je být darem pro druhé, žít lásku. V praxi to znamená uspořádat život podle Božího zákona lásky, který Stvořitel vložil do nitra každého člověka a…

Ovoce Ducha

Sváteční slovo spisovatele a teologa Zdeňka A. Emingera Pokaždé, když se dostanu k Berounce, do křivoklátských lesů, k Podmokelskému mlýnu, nebo do Skryjí, připomenu si slova…

MODLITBA NA PRSTECH JEDNÉ RUKY

1. Palec je prst nejbližší. Začni se tedy modlit za ty, kteří jsou ti nejblíže. Jsou to lidé, na které si vzpomeneme nejsnadněji. Modlitba za naše drahé je „milá povinnost.“ 2.…

Velká zkouška lásky a víry v Boha

Každá meditace o kříži by nebyla celá, kdyby nevedla k uskutečnění výzvy: „Zapři sám sebe. Vezmi svůj kříž a následuj mne!“ jsme vyzýváni k nesení křížů nejen své vlastní…

Jak žít šťastně ve vztahu a manželství

POTŘEBY ŽENY A TUŽBY MANŽELKY – CESTY K PLNĚNÍ Blízkost emocionální – vážení si její potřeby uvolnit se i povídat si Otevřenost duševní – cenění si její touhy po přátelství tváří…

ČÍM JSOU KŘESŤANÉ PRO SVĚT?

Prof. Jan Sokol, CSc. - K čemu by svět mohl potřebovat křesťany? v Noční univerzitě na TV Noe © 2015 Co já jako křesťan můžu dát světu? Co ode mě taky čeká? Určitě to není dokázat…

Víra v Boha nám vzala beznaděj.

FORMACE DUCHOVNÍHO ŽIVOTA zdravím tě, milý Signaláku, v tomto pěkném letním čase! Ježíš vstal z mrtvých, přišel a zachránil nás. Máme předurčený věčný život v Nebi, kde budeme…

HOSPODINŮV ZÁMĚR A VYZVÁNÍ

Proč se P. Ježíš neosvobodil z moci Židů, kteří na Piláta křičeli: „Ukřižuj ho!“? Zachránil by tak svůj život, ba co víc, mohl by vládnout na tomto světě jako největší král všech…

Šest nenapravitelných slabostí Ježíše Krista

„Opustil jsem všechno a následoval Ježíše, protože miluji jeho slabosti,“ říká vietnamský kardinál Van Thuan. „Jestliže jsem slabý, právě tehdy jsem silný s Ním. Stačí, když mám…

  • 1
  • 2