"Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno.“
/Lk 21,5-6/

Tradiční rozjímání při večerních nešporách, nyní na téma pomíjivosti tohoto světa.