"Když se nebudeme brát příliš vážně, život bude o mnoho krásnější".
Sv. Jan XXIII