Když se nebudeme brát příliš vážně, život bude o mnoho krásnější.
Sv. Jan XXIII