Mé dítě,
BUĎ DNES MÝM SVĚTLEM SVĚTU

Vstoupil jsem do Tvé temnoty, abys svítil/a pro mě. Věděl/a jsi, že jsem tě obdařil mocí přinášet světlo do života lidí ve Tvém okolí? Jsi mé světlo světu. Choď po mém boku a dovol mi, abych tvůj život prozářil svou láskou a mocí. Vzhlížej ke mně a já způsobím, že se dnes staneš jiskřičkou v temnotě člověka vedle Tebe. Neskrývej své světlo za pochybnosti a nejistotu. Věnuj mi víc času a já způsobím, že budeš zářit zbožností, které nelze odolat. Pokud mi to dovolíš, způsobím, že budeš svítit a budeš mou hvězdou, která ukazuje k nebi a přináší naději trpícím… Zobrazit více

Mé dítě,
BUĎ DNES MÝM SVĚTLEM SVĚTU

Vstoupil jsem do Tvé temnoty, abys svítil/a pro mě. Věděl/a jsi, že jsem tě obdařil mocí přinášet světlo do života lidí ve Tvém okolí? Jsi mé světlo světu. Choď po mém boku a dovol mi, abych tvůj život prozářil svou láskou a mocí. Vzhlížej ke mně a já způsobím, že se dnes staneš jiskřičkou v temnotě člověka vedle Tebe. Neskrývej své světlo za pochybnosti a nejistotu. Věnuj mi víc času a já způsobím, že budeš zářit zbožností, které nelze odolat. Pokud mi to dovolíš, způsobím, že budeš svítit a budeš mou hvězdou, která ukazuje k nebi a přináší naději trpícím.
S láskou
Tvůj král a pravé Světlo světa :-)


Převzato z knížky Milované Princezně