Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou

Ef 2,4