marije

marije / Marie Soukupová

O Bibli

Třeba zrovna Tobě některé úryvky pomohou. :) Když jsi smutný/á - Jan 14 Když o Tobě někdo nehezky mluví - Žalm 27 Když jsi nervózní - Žalm 51 Když jsi ustaraný/á - Matouš 6, 19 a…