malamakyna

malamakyna / Markéta Dostálová / 32 let

Každý z nás dúfa v súcit a bezhraničnú lásku
Óóó, Pane, zmiluj sa
Každý z nás túži prijímať milosť odpustenia
A nádej spásy

VLÁDCA, VRCHMI MOŽE HÝBAŤ
MOJ BOH JE NAJMOCNEJŠÍ
MÁ MOC ZACHRÁNIT NÁS!

Zuvík

Moje oblíbená:-)

Zobrazit 1 komentář »

"Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘" Židům 13,5

kurCZak

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? (Mk15,34)

Zobrazit 1 komentář »

"Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo,..."

Napsat komentář »

Jesus, Jesus, at Your feet
Oh, to dwell and never leave
Jesus, Jesus, at Your feet
There is nowhere else for me
There is nowhere else for me

Napsat komentář »

YOU know better than I... Chvála Ti...

Napsat komentář »

My vyznáváme Tvoji moc proti všem silám temnoty.
Kéž se moc jména Ježíš uvolní!

Napsat komentář »

Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Hle, budou se stydět a hanbit všichni, kdo proti tobě planou hněvem, budou jak nic a zahynou odpůrci tvoji.
Budeš je hledat, ale nenajdeš ty, kdo na tebe dorážejí; budou jak nic, naprostá nicota, ti, kdo proti tobě válčí.
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘
Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu . Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele. … Zobrazit více

Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Hle, budou se stydět a hanbit všichni, kdo proti tobě planou hněvem, budou jak nic a zahynou odpůrci tvoji.
Budeš je hledat, ale nenajdeš ty, kdo na tebe dorážejí; budou jak nic, naprostá nicota, ti, kdo proti tobě válčí.
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘
Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu . Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele. (Iz 41,10-14)

Napsat komentář »

Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro?
Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá a Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni.
Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy.
(1. list Petrův 3, 13-17)

Napsat komentář »

Říkají o ní

Teocinq říká o ní:
Samotinká...
Marie Pešavová (kess0) říká o ní:
Taky sestřenka:-) Sqělá osoba ... :-)
AlenkaNusl říká o ní:
hezká fotka a ?
ondrejlangr říká o ní:
Terezka je takovej srandypytlík, co se furt chechtá, div že se neprotrhne:-P
InGodWeTrust říká o ní:
známe se malilinko, ale je to moc milá holka:):)