Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

malamakyna

malamakyna / Markéta Dostálová / 29 let

Uživatelce malamakyna se líbí článek 22.7. sv.Máří Magdalény.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 20.7.2015 Píseň o Hospodinově vítězství.
Uživatelce malamakyna se líbí album Svatba!!!!:-).
malamakyna aktualizovala to, co říká o uživatelce Gnocchi.
malamakyna aktualizovala to, co říká o uživateli Petr Coufalík (coufpe).
malamakyna aktualizovala to, co říká o uživateli archiStrata.
malamakyna se nyní i zde přátelí s uživatelkou zizalafm2.
malamakyna se nyní i zde přátelí s uživatelem FilipBaroš.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 14. 1. 2015.
malamakyna se nyní i zde přátelí s uživatelem petr.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 11. 9. 2014.
malamakyna se nyní i zde přátelí s uživatelem Honzi001.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 18. 7. 2014.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 19. 7. 2014.
Uživatelce malamakyna se líbí status uživatelky Christa.
Uživatelce malamakyna se líbí status uživatelky Makena.
Uživatelce malamakyna se líbí článek Kdyby Matka Boží byla z Vysočiny.
Uživatelce malamakyna se líbí článek Via dolorosa.
Uživatelce malamakyna se líbí článek Není medu bez žihadel.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 9. 4. 2014.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 8. 4. 2014.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 7. 4. 2014.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 15. 2. 2014.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 1. 2. 2014.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 23. 1. 2014.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 12. 1. 2014.
malamakyna se nyní i zde přátelí s uživatelkou marušk22.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 30. 12. 2013.
Uživatelce malamakyna se líbí status uživatele Petr Coufalík (coufpe).
Uživatelce malamakyna se líbí status uživatele Petr Coufalík (coufpe).
Uživatelce malamakyna se líbí článek 15. 12. 2013.
malamakyna komentovala článek 12. 12. 2013.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 12. 12. 2013.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 9. 12. 2013.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 6. 12. 2013.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 1. 12. 2013.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 2. 12. 2013.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 30. 11. 2013.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 29. 11. 2013.
Uživatelce malamakyna se líbí článek Ty jsi král?.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 25. 11. 2013.
Uživatelce malamakyna se líbí status uživatele Pavel Axman.
malamakyna

Každý z nás dúfa v súcit a bezhraničnú lásku
Óóó, Pane, zmiluj sa
Každý z nás túži prijímať milosť odpustenia
A nádej spásy

VLÁDCA, VRCHMI MOŽE HÝBAŤ
MOJ BOH JE NAJMOCNEJŠÍ
MÁ MOC ZACHRÁNIT NÁS!

Zuvík Moje oblíbená:-)

Uživatelce malamakyna se líbí článek 20. 11. 2013.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 16. 11. 2013.
Uživatelce malamakyna se líbí status uživatele Petr Coufalík (coufpe).
Uživatelce malamakyna se líbí status uživatele Petr Coufalík (coufpe).
Uživatelce malamakyna se líbí článek 25. 10. 2013.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 27. 10. 2013.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 19. 10 2013.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 17. 10. 2013.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 16. 10. 2013.
malamakyna komentovala článek 15. 10. 2013.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 15. 10. 2013.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 30. 9. 2013.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 23. 9. 2013.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 24. 9. 2013.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 25. 9. 2013.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 18. 9. 2013.
Uživatelce malamakyna se líbí článek 16. 9. 2013.
malamakyna

"Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘" Židům 13,5

kurCZak Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? (Mk15,34)

malamakyna

"Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo,..."

malamakyna

Jesus, Jesus, at Your feet
Oh, to dwell and never leave
Jesus, Jesus, at Your feet
There is nowhere else for me
There is nowhere else for me

malamakyna

YOU know better than I... Chvála Ti...

malamakyna
malamakyna
malamakyna

My vyznáváme Tvoji moc proti všem silám temnoty.
Kéž se moc jména Ježíš uvolní!

malamakyna

Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Hle, budou se stydět a hanbit všichni, kdo proti tobě planou hněvem, budou jak nic a zahynou odpůrci tvoji.
Budeš je hledat, ale nenajdeš ty, kdo na tebe dorážejí; budou jak nic, naprostá nicota, ti, kdo proti tobě válčí.
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘
Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu . Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele. … Zobrazit více

Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Hle, budou se stydět a hanbit všichni, kdo proti tobě planou hněvem, budou jak nic a zahynou odpůrci tvoji.
Budeš je hledat, ale nenajdeš ty, kdo na tebe dorážejí; budou jak nic, naprostá nicota, ti, kdo proti tobě válčí.
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘
Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu . Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele. (Iz 41,10-14)

malamakyna

Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro?
Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá a Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni.
Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy.
(1. list Petrův 3, 13-17)

Říkají o ní:


Teocinq říká o ní:
Samotinká...
k-ate říká o ní:
švagrová :))
InGodWeTrust říká o ní:
známe se malilinko, ale je to moc milá holka:):)
J-a-n-a říká o ní:
moc milá holka :-)
Wunny říká o ní:
Maky!!! moje nejvtipnější kámoška...:-) Jednou nás ve sboru kvůli záchvatu smíchu poslali za dveře...:-))
Další přátele »