Makosch

Makosch

Vdaná s Karafiátek

Postní Adorace

V šeru noci úžasné a v šumění ticha světélko u svatostánku jenom tiše bliká. Jsem tu s Pánem sama, dívám se na Něho, hukot Jeho přítomnosti oprostil mě od všeho. Nemusím nic říkat…

Smysl žití

Můj život už vypadá teď prostě svatečně, neboť Boha milovat chci vážně a skutečně. Celý den je cesta lásky, On mě objímá, věčnost mi teď začíná tu spásy hodina. Zde záleží, jak…

Po svátosti smíření 2

Je čisto, jasno, v duši mé se svítí a oběma rukama dnes objímám žití, život krásný, nový, vykoupený cenou nad všechny jiné ceny. Vše ve mně volá, křičí i zpívá, když nádhera…

Mé touhy

Bože objevů veď mě kupředu ve své lásce. Pane moci v temnotě noci dám život v sázku. V sázku na Tebe Králi, mé Nebe, pokračuj dále. Chci jíti kupředu Kriste, v mém úsměvu, ať…

Podoba

Plní mě můj Ježíš jako nádobu, abych v životě dosáhla na Jeho podobu. Ta podoba Jeho tváře zrcadlí se ve mně, když ve svátosti smíření obmyl mě tajemně. Tento jeho obraz už na…

Oblékám si Boží zbroj

Když ráno ptáci pějí před okny pokoje, já zas chci nabrousiti své lásky nástroje. Je jitro, já se chystám ve svůj křesťanský boj, a proto chci obléknout pravou Boží zbroj. Za…

Po svátosti smíření

Když v červáncích hoří nebe, v mracích slábne slunce zář, i v mé duši svítí nebe, cítím, jak mě objímáš. Všechny strasti, nepokoje, mohu vložit ve Tvou dlaň, a říci, s Marií se…

Miluješ mne?

Miluješ mne? Ptá se poklad mého srdce jediný, Miluješ mne? Ptá se, z kříže visíc nevinný. Miluješ mne? již jsou tato slova vyslovena, Miluješ mne? Slova, jež mě sklání na kolena.…

Miluji Tě - padá listí

Zde jsem, padá listí...Les šumí,Padá listí...A já tu sedím tak sama.Možná je to sena možná pravda.Ne, nejsem tady sama, jsi se mnou.Vždy jsi se mnou.Miluji Tě,padá listí.V dáli…

POUŤ SRDCE

Má Lásko veliká nebe se dotýká mého srdce. V skrytu mě objímáš a již se ujímáš mého srdce. V hukotu Zlého doteku Tvého přijímá mé srdce. V tišině noci v Božské Tvé moci přetéká…