Makena

Makena / Hana Terezie Janoušková / 28 let

Zasnoubená

Není-li Ježíš přítomný ve tvé mysli, je to proto, že se skrývá v záhybech tvého srdce. Víra ti umožňuje věřit, že Ježíš je v tobě přítomný, i když ho v mysli nevidíš a necítíš ho v sobě. Víra nesmí zůstat tajemstvím, protože je světlem, abys viděl Ježíšovy skrýše. Nesmíš přestávat věřit