Život je zábava proto žij tak aby sis ho užil naplno