OBĚŤ

Trlima

Podle mě nejméně populární slovo tohoto světa. Světa, kterému vládne Zlý. Jde o jádro. Jádro sporu mezi Ježíšem a Satanem. Ježíš. „Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry“…