„Chovej se ke každému jako k mimořádné, významné osobnosti, kterou v očích Božích skutečně je. Tak mu zprostředkuješ Boží lásku.“