Lukis2

Lukis2

Svobodný

Prosím Vás všechny za modlidbu o člověka který má silnou rakovinu je mi velmi blízký... Prosím kdo můžete modlete se... Děkuji... Lukáš

Zobrazit 4 komentáře »

Chvála Kristu, požehnaný týden všem!

Tímto bych rád zprostředkoval pozvání k účasti na modlitbách nejen za mír, ale především za naše bratry a sestry v Kristu (na Blízkém Východě, Nigérii...), kteří jsou tvrdě pronásledováni, mučeni a zabíjeni právě pro Ježíšovo jméno.

Myslím, že zapojení do této iniciativy je více než důležité! Bojovat nemůžeme, ale modlit se ano; a věřím, že sílu modlitby dobře známe.Také vřele doporučuji (a nejen pro představu oo situaci) článek a fotky v nejnovějším čísle časopisu Milujte se! (odkaz na některé články/obrázky pod textem)

Pán Bůh zaplať všem, kdo se… Zobrazit více

Chvála Kristu, požehnaný týden všem!

Tímto bych rád zprostředkoval pozvání k účasti na modlitbách nejen za mír, ale především za naše bratry a sestry v Kristu (na Blízkém Východě, Nigérii...), kteří jsou tvrdě pronásledováni, mučeni a zabíjeni právě pro Ježíšovo jméno.

Myslím, že zapojení do této iniciativy je více než důležité! Bojovat nemůžeme, ale modlit se ano; a věřím, že sílu modlitby dobře známe.Také vřele doporučuji (a nejen pro představu oo situaci) článek a fotky v nejnovějším čísle časopisu Milujte se! (odkaz na některé články/obrázky pod textem)

Pán Bůh zaplať všem, kdo se zapojí +http://www.milujte.se/view.php?nazevclanku=pronasledovani-krestanu-2014-odkazy&cisloclanku=2015010002

Napsat komentář »

Kdo by Nám pomohl ve stvárnění videa o tom jak DCŽM Vesmír dokáže pomáhat?

Lukis2

Zájemci nechť mi napíšou Děkujeme

Zobrazit 1 komentář »

Eva snowboardistka nám získala zlato zaplať Pán Bůh ;)

Napsat komentář »

Manna pro dnešní den 30/12/2013
1.Mojžíšova 6,1-12

Napsat komentář »

Krásný zbytek svátků Vánočních, radost z narození Ježíše Krista,lásku,zdraví a mnoho úspěchů v novém roce

Napsat komentář »