Lukandriel

Lukandriel

Napsat komentář »
Napsat komentář »

Co znamená chodit podle těla a chodit podle Ducha 2

– upraveno
Napsat komentář »

Co znamená chodit podle těla a chodit podle Ducha 1

– upraveno
Napsat komentář »
nebe7

Perfektní kdo se nenarodí křtem z Ducha svatého a křtem vodou ponořením pod vodu, nemůže vejít do Božího království jak praví Ježíš mnozí si vynucují vstup do Božího království a tlačí se tam násilím, vlastní cestou, nebo cestou nějakého stvoření tedy člověka, ale pravím vám nebudou moci vejít, jak je psáno kdo přelézá ohradu a přichází k Bohu skrze jinou cestu Marii anděle svaté eucharistii než skrze Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného je zloděj, vejděte těsnou branou já Ježíše jsem bráno neboť mnozí se budou snažit vejít a nebudou moci.Jan 14:6  Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.Lukáš 9:35  A z oblaku se ozval hlas: "Toto jest můj vyvolený Syn Ježíš, toho poslouchejte, toho jsem si vyvolil ne Marii."

nebe7

1 Korintským 6:17  Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch.

nebe7

Jednoduchá odpověď kterou dává sám Pán Ježíš ne, nikdo nepřichází k Bohu než skrze přijetí z víry jediné oběti Ježíše Krista jediného spasitele světa Jan 3:18  Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.
Marek 16:16  Kdo uvěří a přijme křest ponořením, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.Jan 14:6  Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci do nebe, než skrze mne.

Zobrazit 3 komentáře »

Blogový příspěvek byl smazán.

Napsat komentář »

Blogový příspěvek byl smazán.

Napsat komentář »