LudmilaLáz

LudmilaLáz / Ludmila Lázničková

Vdaná

Kurz STM v Praze

V Praze připravujeme spolu s dalšími spolupracovníky z CENAP a Aliance poradců Kurz symptotermální metody (STM). Začínáme v sobotu 18.1.Jako gynekoložka s velikou bolestí vidím,…

Jsem zpět z Donoval

Jsem zpět ze slovenských Donoval. Tak jako v předchozích letech, první květnový víkend byl věnován pomoci lidem, které dosud trápí nenaplněná touha po dítěti. Po přednášce jsem…

Po Pochodu pro život

27.4. 1985 jsme si řekli na celý život ANO. V ten samý den, za 34 roků, jsme jeli i s vnoučaty do Prahy, abychom podpořili zásadní ANO životu od početí.Na mši svaté, na Klárově i…

Proč konzultovat záznamy STM?

Občas se setkávám s názorem, že žena se nejprve pokusí záznamy „nějak vyhodnotit“, že se svými „nedokonalými pokusy nechce v CENAP obtěžovat“. V tomto přístupu vidím dva základní…

seminář PPR v praxi

Dnes, 12.1.2019, se v CENAP konal seminář PPR v praxi. Po celý den se probíraly situace, kdy PPR může pomoci. Co to vlastně PPR ve skutečnosti je, proč má smysl si sledovat…

Říjen v Římě

Dne 14.10. byl v Říme svatořečen papež Pavel VI., spolu ještě s dalšími významnými osobnostmi katolické církve. Měli jsme možnost s manželem se této akce zúčastnit osobně. Spolu s…

Můj příspěvek na konferenci v Kroměříži

Zadání mého příspěvku znělo Článek 27 encykliky a důsledky pro lékařskou praxi Nejprve jsem se tedy věnovala tomu, o čem článek vlastně je. Tak jako celá encyklika, i tento článek…

Konference v Kroměříži 20.10. 2018

Konference k 50.výročí encykliky Humanae Vitae se konala v Kroměříži 20.10. Velikou zásluhu na jejím uspořádání mají manželé Novákovi a v podstatě Liga pár páru. Tato nezisková…

Prázdniny?

Čas léta, čas dovolených, prázdniny. Rozhodně ne prázdno od aktivního života v CENAP. Navzdory čerpání dovolených stále odesíláme vypracovaná poradenství těm, kdo potřebují pomoct…

Množte se a naplňte zemi

Pod tímto názvem se 26.5. konala v Bratislavě konference k 50.výročí vydání encykliky Humanae vitae. Pořádala ji Nadácia Slovakia Christiana. Po úvodním slově a modlitbě vystoupil…

Donovaly 2018 - znovu o NAPROHELP

První květnový víkend se ve slovenských Donovalech konalo setkání s páry, kterým se nedaří otěhotnět. Sdělení jsem tentokrát nazvala „NAPROHELP,pomoc k zázraku početí“. Přednášely…

Konference v Kolíně nad Rýnem

Ve dnech 27.4.- 28.4. se konala v Kolíně nad Rýnem konference o přirozeném plánování rodičovství s mezinárodní účastí- nejen účastníků, ale i přednášejících. Pořadatelem…