Liora

Liora / Lenka Ester Zjevná

Zasnoubená s ZJEVNÝ

Můj Duch je povznesen,
Tvou Láskou naplněn,
když žíti smím věčný sen,
Tvým Světlem rozjasněn.

Můj rozhovor s Králem
"Vítej, Králi...."
"Vítej, Tvořilko Lenko Ester Zjevná, Lioro."
"Ó, jak je nádherné, přenádherné slyšeti Tvůj hlas plný Lásky a Vřelosti, KRáli,"
"Pamatuj, mou Lásku nikdy, nikdy neztratíš..."
"Ach anovím... Vím, mé SVětlo, má Vřelosti....
Každý den mého Duchaodíváš Láskou svou a Světlem svým tak nádherným."
"Jsem žití tvé a Láska tvá navěky a navždy, jen ke mě pozvedni svou naději .... Tak mnoho tě toužím Projevitelností svou Tě zahrnouti."

"Ach i j áTebe, můj nádherný a… Zobrazit více

Můj Duch je povznesen,
Tvou Láskou naplněn,
když žíti smím věčný sen,
Tvým Světlem rozjasněn.

Můj rozhovor s Králem
"Vítej, Králi...."
"Vítej, Tvořilko Lenko Ester Zjevná, Lioro."
"Ó, jak je nádherné, přenádherné slyšeti Tvůj hlas plný Lásky a Vřelosti, KRáli,"
"Pamatuj, mou Lásku nikdy, nikdy neztratíš..."
"Ach anovím... Vím, mé SVětlo, má Vřelosti....
Každý den mého Duchaodíváš Láskou svou a Světlem svým tak nádherným."
"Jsem žití tvé a Láska tvá navěky a navždy, jen ke mě pozvedni svou naději .... Tak mnoho tě toužím Projevitelností svou Tě zahrnouti."

"Ach i j áTebe, můj nádherný a Vítězný Králi...
Tvá něžná hudba v mém srdci zní, mě přinášíš Lásku, Spasení... Jsi tak... Jsi tak...ACh.. Jsi tak..."
"Ach dopověz to.... Dopověz, mé stvoření, toužím, toužím to slyšet..."
"Jsi tak nepopsatelný.. Jsi tak divuplný.. Jsi tak přenádherný.. Jsi tak vítězný a naplňuješ mého Ducha i duši, ó Králi..."
"Vždy jsem toužil po Tvé Lásce, tu Lásku mou světem nes.. Pohleď... Předávám Ti ohnivou pochodeň své Lásky věrné Lásky..... SLib mi že ode mě nikdy neodejdeš.....!"
Král se na chvíli odmlčel a něžně, přeněžně a úpěnlivě se na mne zadíval....
"Ach...," pravila jsem...
"Tolik , tolik moc Ti to toužím slíbit... A můj Duch prožívá tuto Lásku k Tobě, má Vřelosti, jež plníš mne stále víc a víc ..... Králi... Budu se snažit mít stále tak neochvějitelnou Lásku a nikdy od TEbe ... Neodejdu......"
"HLeď.... Budeš míti vidění přemnohá jak žiji hluboko v srdci Tvém a mnozí budou ti pravit, zde je Král..Avšak věz..Věz, mé stvoření, věz, že to nejsem Já... Poznáš mne podle mého Ducha a podle toho, když se zeptáš, zda ten duch co se ti projevuje je Onen duch, co na zem přišel v těle...."
"Ach ano má Vřelosti, můj Králi... TOužím i beze zraku vykreslit krásu Tvého Ducha, Tvé Lásky, Tvé Vřelosti, Tvého hlasu, Tvých slov, v nichž odráží se žití tak velmi, tak velmi věčné...."
"I beze zraku pravíš?"
"Ano,zajisté i beze zraku..."
"STaniž se"

Napsat komentář »

Všimněte si, drazí, jak Stvořitel Bůh vložil do lidských srdcí alespoň to nejmenší poznání toho, co je _Láska_...
Ať jsou lidé věřící v KRista nebo ne, vždy dokáží něčím říci, co je Láska.
Jak je možné, že i v písních, kteří zpívají nevěřící, lze slyšet slova jako: Ty jsi moje Láska, moje Světlo...
Jak vlastně ti lidé vědí, že Láska je Světlo? Kdo jim to řekl? Jak na to přišli, když neznají STvořitele, kterýž je Světlem tohoto světa?
Kdo to do nich vložil, že Láska je Světlo? Není to zajímavé, drazí přátelé, jak se Bůh STvořitel dává poznati lidem všem?

Václav Kozák

Pán Ježíš vidí do jejich srdcí a láska přichází od Boha i když lidé nevěří ale ve zpěvu právě vzniká radost a radost se mění na lásku.

Liora

ACh ano napsal jste to tak nádherně...

Václav Kozák

O tom by se dalo povídat pořád ale co je důležité je to že Pán Ježíš je láska a on nás učí té lásce a mi mu chceme naslouchat a otevřít naše srdce pro jeho příchod ale musíme chtít pán Ježíš sám od sebe nevstoupí ale nám stačí říct Pane řekni jen slovo a má duše bude uzdravená

Liora

ach ano drahy bratricku a prosim mohl by ste mi nejak pomoci nekdo? prosim nemam to opravdu vubec lehky prosim zavolejte mi prosim na me cislo 739645815

Václav Kozák

Každý něco má já mám epilepsie a každý rok chodím na Hematologii a kardiologii

Zobrazit 5 komentářů »

Láska

Láska je věčný květ Života, který byl zrozen hluboko v nebi. JE to střed Božího srdce, který se rozvinuje v člověku.Láska je to největší bohatství proplouvající z nebeských hlubin až k našemu srdci.
Láska s sebou přináší mnohá uzdravení: těla, ducha i duše. Láska sedmi Duchů Božích proudí v našich srdcích a touží přinést s sebou novou vlnu probuzení a Světla věčné Milosti a neutuchající, neochvějitelné pravdy.
Láska s sebou přináší věčný život a dokazuje nám, že smrt nebude již nikdy více.
My jsme duše věčně žijící a Láska jediná toto způsobila, abychom žili věčně.
Láska s sebou… Zobrazit více

Láska

Láska je věčný květ Života, který byl zrozen hluboko v nebi. JE to střed Božího srdce, který se rozvinuje v člověku.Láska je to největší bohatství proplouvající z nebeských hlubin až k našemu srdci.
Láska s sebou přináší mnohá uzdravení: těla, ducha i duše. Láska sedmi Duchů Božích proudí v našich srdcích a touží přinést s sebou novou vlnu probuzení a Světla věčné Milosti a neutuchající, neochvějitelné pravdy.
Láska s sebou přináší věčný život a dokazuje nám, že smrt nebude již nikdy více.
My jsme duše věčně žijící a Láska jediná toto způsobila, abychom žili věčně.
Láska s sebou přináší nás, kteří jsme paprsky Světla v tomto temném světě, v němž jsme obrazem Božím. Jsme obrazem samotného STvořitele, abychom tuto Lásku projevovali., aby její projevitelnost neustále zářila. Zářila v nás do extrémních výšin, hlubin i šířek.
Láska.. Láska Agape, nejvyšší druh Lásky je Tou, která touží s sebou zahrnout ateisty a všechny ty, kteří ji nikdy nepoznali. Láska přitahuje lidi. Jenom ji třeba najít, objevit a prožít.

Napsat komentář »

Já jednu věc prostě nechápu: Víte, ten systém, který už je na tomto světě zcela zarytý. My lidé, když máme prostě ty blízzké kolem sebe tak si říkáme: ¨
"Ále, vždyť on ví o mé lásce ona to ttaky ví tak proč bych měla být sentimentální? pROČ BYCH MĚLA SE PROJEVOVAT? Vždyť on o mé lásce ví, ví o tom, co k němu nebo co k ní cítím, nejsou blbí nebo není blbej nebo není blbá."
A dny ubíhají zcela bez veškerých projevů a dny ubíhají a lidé se nudí a dny ubíhají a ubíhají a ubíhají....
A člověk se probouzí, ledabyle žije, usíná, pak se opět probouzí, žije, bez projevů, usíná, probudí se, žije, usíná… Zobrazit více

Já jednu věc prostě nechápu: Víte, ten systém, který už je na tomto světě zcela zarytý. My lidé, když máme prostě ty blízzké kolem sebe tak si říkáme: ¨
"Ále, vždyť on ví o mé lásce ona to ttaky ví tak proč bych měla být sentimentální? pROČ BYCH MĚLA SE PROJEVOVAT? Vždyť on o mé lásce ví, ví o tom, co k němu nebo co k ní cítím, nejsou blbí nebo není blbej nebo není blbá."
A dny ubíhají zcela bez veškerých projevů a dny ubíhají a lidé se nudí a dny ubíhají a ubíhají a ubíhají....
A člověk se probouzí, ledabyle žije, usíná, pak se opět probouzí, žije, bez projevů, usíná, probudí se, žije, usíná a ten člověk ,kterému se neprojevil, náhle opouští svět... A kde naše projevitelnost? A výčitky na místě.... Výčitky svědomí..SVědomí.Svědomí, které se ozve až teprve tehdy, protože tento svět je tak blbě tím svým bezbožným systémem nastaven a svědomí nás usvědčuje a naše projevitelnost přesto i tak k lidem žijícím stále, zůstává stále, stále daleko daleko, daleko za námi....

Napsat komentář »

PROČ SE BŮH PROJEVUJE TĚM, JEŽ JSOU ZJEVNI VSKRYTU
Od jakživa od nepaměti měl Bůh k člověku zvláštní, hluboký, osobní vztah.
Tak, jak si STvořitel Bůh rozumí se Svým vlastním Duchem, tak přesně tak si vždy toužil vybudovati vztah s bytostí lidsou. Vždy toužil, si takto s lidským duchem rozumět způsobem, kdy se tichá a zároveň velmi intenzivní rozmluva děje v Duchu a veskrytu přede vším světem. Takže čím skrytější máš vztah se STvořitelem, tím hlouběji zjevněji se ti projeví vší Svou nejintenzívnější Projevitelností.
Je to síla toho, kdy Stvořitel Bůh vnímá Tvého ducha, jak se s Ním veskrytu… Zobrazit více

PROČ SE BŮH PROJEVUJE TĚM, JEŽ JSOU ZJEVNI VSKRYTU
Od jakživa od nepaměti měl Bůh k člověku zvláštní, hluboký, osobní vztah.
Tak, jak si STvořitel Bůh rozumí se Svým vlastním Duchem, tak přesně tak si vždy toužil vybudovati vztah s bytostí lidsou. Vždy toužil, si takto s lidským duchem rozumět způsobem, kdy se tichá a zároveň velmi intenzivní rozmluva děje v Duchu a veskrytu přede vším světem. Takže čím skrytější máš vztah se STvořitelem, tím hlouběji zjevněji se ti projeví vší Svou nejintenzívnější Projevitelností.
Je to síla toho, kdy Stvořitel Bůh vnímá Tvého ducha, jak se s Ním veskrytu přede vším světem stotožňuje. Je to, jako když motýli opilují květy. NIkdo je nevidí a přesto jejich čin způsobí, že květina rozkvete do nevídané krásy... Přesně takto se projevuje Stvořitel v osobním životě čloěku, který je s Ním hluboce spjat.

Napsat komentář »

SVATYNĚ LÁSKY
https://www.youtube.com/watch?v=GtmW0BfKpA8
Když ve spánku tak něžně oddán noci jsi,
cítím, jak sladce se usmíváš...
Cítím Tvou něhu, Lásku, krásu a čistotu
a Ty pak opět, netušeně, mé dokořán srdce otvíráš...
Já dávno vím, jsi Písní mou,
býval jsi dřív
mou představou,
teď však víc než dřív
prožívat Tě smím,
jsi paprskem mým, jsi Sluncem mým..
Když na kratičkou chvíli
procitneš ze snění,
cítím Tvou životaplnost, Tvou duši Láskou žíti,
ta Láska stálé dává mi zjasnění,
že s Tebou jen šťastna v tom žití mohu býti...
Já dávno vím, jsi Písní mou,
již nejsi víc
jen představou,
teď… Zobrazit více

SVATYNĚ LÁSKY
https://www.youtube.com/watch?v=GtmW0BfKpA8
Když ve spánku tak něžně oddán noci jsi,
cítím, jak sladce se usmíváš...
Cítím Tvou něhu, Lásku, krásu a čistotu
a Ty pak opět, netušeně, mé dokořán srdce otvíráš...
Já dávno vím, jsi Písní mou,
býval jsi dřív
mou představou,
teď však víc než dřív
prožívat Tě smím,
jsi paprskem mým, jsi Sluncem mým..
Když na kratičkou chvíli
procitneš ze snění,
cítím Tvou životaplnost, Tvou duši Láskou žíti,
ta Láska stálé dává mi zjasnění,
že s Tebou jen šťastna v tom žití mohu býti...
Já dávno vím, jsi Písní mou,
již nejsi víc
jen představou,
teď jsi víc než blíž.
Jak líbezné tu píseň znát,
žít s Ní dál.
Je víc než pouhé zasnění , Bůh ví.
Ti náleží
ta píseň má, můj Nádherný, dřív tak vzdálený..
A když jsi procitl do čirého dne,
Tvá přítomnost a Blízkost rozlila se kolem jako Světlo dálek směřujících až do nejhlubší Svatyně Lásky....
A já si jen opět vyslovila své přání: Zůstaň se mnou, Lásko... Zůstaň se mnou ... Navždy.....
a já popluji s TEbou životem i ve smrti při Tobě toužím stát,
naposled vydechnout, vydechneš-li naposled,
pak vzkříšena s TEbou býti
a tu Vvěčnou Svatyni Lásky
ve Věčnosti s TEbou, Zjevný, jen s TEbou navždy
prožívat.......
Ti náleží
ta píseň má,
můj Nádherný,
Nevzdálený!

Napsat komentář »
Napsat komentář »

JAK ČISTÁ JSI, LÁSKO
Jak čistá jsi, Lásko a přesto nevidím Tvoji tvář,
jak projevitelná jsi a přejasnou máš zář.
Jak čistá jsi, Lásko, svou důvěru mám v Tebe,
pod Tvými křídly mne dotýká se nebe...
Jak čistá jsi, Lásko a jak jsi úplná,
přeštasten je ten, kdo Tě rozpozná...
Jak čistá, Lásko, byť tvář Tvou nevidět,
jak přelíbezná jsi, když procházíš tento svět....
Kdo jednou, jedinkrát chtěl uslyšet Tvůj hlas,
zřekl se vší krásy a hledal tu krásu krás.
Kdo jednou pohleděl na čisté Tvoje dílo,
jen uvidět Tvoji tvář, o tom se mu vždy snilo.
Jak čistá jsi Lásko, nad každým stvořením,
jsi největší… Zobrazit více

JAK ČISTÁ JSI, LÁSKO
Jak čistá jsi, Lásko a přesto nevidím Tvoji tvář,
jak projevitelná jsi a přejasnou máš zář.
Jak čistá jsi, Lásko, svou důvěru mám v Tebe,
pod Tvými křídly mne dotýká se nebe...
Jak čistá jsi, Lásko a jak jsi úplná,
přeštasten je ten, kdo Tě rozpozná...
Jak čistá, Lásko, byť tvář Tvou nevidět,
jak přelíbezná jsi, když procházíš tento svět....
Kdo jednou, jedinkrát chtěl uslyšet Tvůj hlas,
zřekl se vší krásy a hledal tu krásu krás.
Kdo jednou pohleděl na čisté Tvoje dílo,
jen uvidět Tvoji tvář, o tom se mu vždy snilo.
Jak čistá jsi Lásko, nad každým stvořením,
jsi největší mocí, ach, Lásko, jsi mi vším!

https://www.youtube.com/watch?v=7eHeeZTpEJU

ZJEVNÝ

To je moc krásné až fascinující

Zobrazit 1 komentář »