Likvidace lepry

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

Likvidace lepry (LL) je nezisková organizace zřízená Arcibiskupstvím pražským.