Není třeba věřit a vyznávat ježíše jako spasitele, je třeba být dobrý

libera

Děkuji ti papeži Františku, mluvíš mi ze srdce. http://zpravy.idnes.cz/papez-ateiste-frantisek-0wr-/zahranicni.aspx?c=A130524_144436_zahranicni_pul