Lenka Cvingráfová

LenkaV / Lenka Cvingráfová / 32 let

Požehnané svátky i nový rok :) L+Z+K :)

pastorasi

Tobě také a celé rodince

Zobrazit 1 komentář »
Napsat komentář »

Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. :)

Napsat komentář »

milá, příjemná a jemná píseň s krásnými náznaky a metaforami... :)

Napsat komentář »

na synovce Metůdka při hlídání použita metoda poslechu Marianek...zpočátku byla úspěšná... :)

Monika Kudrnová (monnika)

nebo se přidal ke zpěvu?

Lenka Cvingráfová

začal řvát...ale jinak se mu to moc líbilo :)

Zobrazit 4 komentáře »
Napsat komentář »

"Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné.
Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci."

/1Kor 15, 42-43/Přejeme Vám
požehnané prožití Velikonoc s uvědoměním si nesmírné lásky a oběti, která byla vydána za nás. Kéž z tohoto poznání žijete po celý rok, i víc. :) A kéž úsměv a radost z vědomí Lásky zaženou všechny chmury! :)

Ze srdce
Lenka a Zdeněk
Cvingráfovi


PS: A ať vždy naleznete to, co hledáte :)

Napsat komentář »

Říkají o ní

ještěrka říká o ní:
Sluníčko Lenka
Vojta Novák říká o ní:
kdopak uhádne naše datum narození (s přesným rozdílem 365 dní)??? ;-
Kubajz říká o ní:
Ať žije pouť na Velehrad :-)
manime říká o ní:
moc hodná holka:)pusobi na me jako andilek..a to taky je:)
Ruzenka říká o ní:
sluníčko:-)