Laické sdružení sv.Dominika

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

Dominkánští terciáři