Laduš

Laduš / Lada Hauptová / 29 let

Zasnoubená

Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? .... Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.

Napsat komentář »