Kurz symptotermální metody PPR

neděle, 15. listopadu 2015      14:30
Bojkovice, farní sál

Cyklus čtyř navazujících setkání

Kurz nabízí:

  • moderní vědecké poznatky o lidské plodnosti
  • praktickou dovednost spolehlivě rozpoznávat vlastní plodná a neplodná období
  • pomoc při předcházení i docílení těhotenství
  • principy ekologického kojení
  • vhled do morálních otázek manželství a sexuality
  • způsob, jak prohloubit svůj vztah

Hlídání dětí bude zajištěno.

Kontakt:

Andrea Šimečková, tel: 731 621 235, e-mail: andrea.simeckova@cpr-zlin.cz
Liga pár páru, www.lpp.cz

Podrobnosti
Vložilo společenství: PPR a gynekologická poradna
Vloženo: 4. 11. 2015
Upraveno: 5. 11. 2015