2. SETKÁNÍ bude naproti v Arcibiskupském paláci
http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/429#ppr