Kurz efektivního rodičovství (KER)

úterý, 26. dubna 2016 – 17:00   do   úterý, 14. června 2016 – 19:30
Biskupské náměstí 2, Olomouc (sál ve 2. patře)

KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ (KER)
- kurz se neuskuteční!

 
Možná i vy patříte mezi rodiče, kteří pomalu zjišťují, že výchovný styl, který jste ještě donedávna úspěšně uplatňovali při výchově svých dětí, přestává fungovat. Vaše prosby a požadavky vznesené směrem k dítěti zůstávají nevyslyšeny nebo jen částečně naplněny. Zraňuje vás ona neochota, nespolupráce, rozladěnost ve vztahu s vašim dítětem. Celou tou situací jste vyčerpáni a unaveni. Co s tím? Jak získat dítě ke spolupráci? Jaká pravidla nastavit? Jak komunikovat s dítětem aniž bychom užili komunikačních bloků? Jak předcházet a eventuálně řešit sourozenecké boje? Co je potřeba změnit, abychom si v rodině dokázali vycházet vstříc? Hledáte-li řešení těchto či podobných situací, přijměte pozvání k účasti na vzdělávacím programu pro rodiče, na Kurz efektivního rodičovství (KER), který opakovaně realizuje Centrum pro rodinný život v Olomouci.

Termíny kurzu:
Každé úterý od 26. dubna 2016
3.5., 10.5., 17.5., 24.5., 31.5., 7.6., 14.6.
vždy od 17:00 do 19:30 hod.

Místo: Biskupské nám. 2, Olomouc
(sál, 2. patro)

 Lektorka: Bc. Marcela Anežka Kořenková
psychoterapeutka, facilitátorka, konzultantka v oblasti rodičovského a vztahového poradenství a lektorka vzdělávacích programů pro dospělé
(více na www.efektivni-rodicovstvi.cz/o-me)

Kurzovné: 700,- Kč za osobu | 900,- Kč za pár
(cena je podpořena dotacemi)

Přihlášky:
S ohledem na nedostatečně naplněnou kapacitu se kurz v tomto plánovaném termínu neuskuteční!

Další informace:
www.efektivni-rodicovstvi.cz/co-nabizim/

Plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Další informace o KER:
Jednou z cest, která vede k vytváření pevnějších, spokojenějších a hlavně fungujících vztahů mezi rodičem a dítětem, je vzdělávací program Efektivního (pozitivního) rodičovství. Cílem tohoto programu je pomoci vám, rodičům, získat takové dovednosti a rozvinout takové schopnosti, které vám pomohou zvládat všechny ty každodenní těžkosti, se kterými se při výchově svých dětí dnes a denně potýkáme.

Kurz efektivního rodičovství je vystavěn na principech individuální psychologie MUDr. Alfréda Adlera (1870–1937), jenž je jejím zakladatelem. Program Efektivního rodičovství je veden zážitkovým způsobem, kdy rodič na základě vlastního prožitku má možnost lépe porozumět chování a volbě svého dítěte. Charakteristickým prvkem tohoto vzdělávacího programu je podpora vzájemné úcty, respektu, důvěry a povzbuzování.


Podrobnosti
Vložil: Petemarko
Vloženo: 7. 8. 2015
Upraveno: 25. 4. 2016