Společenství ctitelů Ladislava Kubíčka

Popis společenství

Jeho život,víra i mučednická smrt je vzor i návod,jak žít.

Stále přemýšlím o otci Ladislavu Kubíčkovi, jaký by měl názor na naši rozdělenou církev. Jedni podporují naši vládu, poslance a směřování naši země do spolku Německých provincií v EU. Jiní představitelé církve bojují za svobodu, za národ Český, Moravský i Slovenský. Odsuzují činy vlády s podporou poslanců na likvidaci České země. Otec Ladislav miloval Vysočinu a Českou zem. Byl by hlasem na poušti?

Napsat komentář »

Stále myslím na Ladislava a jeho široký rozhled dění ve společnosti. Jaký by měl názor, jako lékař i psycholog na covid, na ty nařízení, které by měl dodržovat při každé Mši svaté. Byl odborník na život v Rusku, psal si s přáteli tam žijící a jistě by nepodlehl názoru v médiích a z kazatelny by mluvil pravdu.

Napsat komentář »

Nebeské království na zemi je možné. Stačí farnost, kde bude 10 Božích přikázání pravidlem a to pro šťastný život stačí. Jak by bylo krásně na zemi...Ne je pouze dodržovat ale s nimi žít, formovat duše dětí. Desatero je tajemstvím šťastného života. Je to dědictví Božích dětí, je to návod k dobrému životu, návod ke svobodě. To mít, tím žít, být tím naplněn v síle Ducha Svatého a nebude síly, která by Boží království zničila. Stačí tu šanci pro lidstvo pevně uchopit a nepustit ke slovu ďábla, toho mistra pochybností, rozvratu, lži a nenávisti. Ve jménu Ježíše Krista vládnout pokojem míru, lásky… Zobrazit více

Nebeské království na zemi je možné. Stačí farnost, kde bude 10 Božích přikázání pravidlem a to pro šťastný život stačí. Jak by bylo krásně na zemi...Ne je pouze dodržovat ale s nimi žít, formovat duše dětí. Desatero je tajemstvím šťastného života. Je to dědictví Božích dětí, je to návod k dobrému životu, návod ke svobodě. To mít, tím žít, být tím naplněn v síle Ducha Svatého a nebude síly, která by Boží království zničila. Stačí tu šanci pro lidstvo pevně uchopit a nepustit ke slovu ďábla, toho mistra pochybností, rozvratu, lži a nenávisti. Ve jménu Ježíše Krista vládnout pokojem míru, lásky, Boží mocí. Amen.

Napsat komentář »

XX. Pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka – sobota: 9. září 2023. Začínáme ráno v 8 hodin na hrobě umučeného kněze P. L. Kubíčka na hřbitově v Kunštátě. Polední přestávka s občerstvením je na faře v Doubravici nad Svitavou. Zakončení kající pouti plánujeme v 17 h. mší svatou u Bolestné Matky Boží ve Sloupě v Moravském krasu. Ze Sloupu jede autobus zpět do Kunštátu. Přijedu tam na večerní Mši svatou v pátek 8.9.kolem 17 hodiny. Bohu-žel musím všem oznámit, že nelze přespat na faře. Otec Petr se stěhuje na farnost v Brně a dnes už má zbaleno.

Napsat komentář »

Slovo přání, někomu přát k svátku, k narozeninám, v tomto pojetí to ztrácí smysl. Věřící většinou prosí, někdy chválí ale málo kdy přejí druhým. Jak těm druhým přát? To, že jim to řekneme, napíšeme je pouze zlomek účinnosti. Myslel na druhého s přáním je třeba při spojení s Bohem. Je dobré to už splněné přání si představit, jak by se ten druhý cítil, jak by vypadal. Tvrdí se, že představa je mocnější, než tisíce slov. Většinou si přejeme v Božím spojení dobro pro sebe, na druhé nějak zapomínáme. No, i toto děláme zřídka. Už jsme zapomněli používat sílu i moc představy. Já tuto techniku… Zobrazit více

Slovo přání, někomu přát k svátku, k narozeninám, v tomto pojetí to ztrácí smysl. Věřící většinou prosí, někdy chválí ale málo kdy přejí druhým. Jak těm druhým přát? To, že jim to řekneme, napíšeme je pouze zlomek účinnosti. Myslel na druhého s přáním je třeba při spojení s Bohem. Je dobré to už splněné přání si představit, jak by se ten druhý cítil, jak by vypadal. Tvrdí se, že představa je mocnější, než tisíce slov. Většinou si přejeme v Božím spojení dobro pro sebe, na druhé nějak zapomínáme. No, i toto děláme zřídka. Už jsme zapomněli používat sílu i moc představy. Já tuto techniku používám u přímluvné modlitby. Člověk si má živě představit své splněné přání pro toho druhého. Vidět jej zdravého, šťastného, vitálního a komunikativního. Můžeme mu přát mnoho různých věcí i splněných dějů či zážitků. Smíme to dělat každý den a můžeme do toho zapojit i jiné lidi. Mnozí nabízí horoskopy, předpovědi, léčení zdravotních i psychických potíží ale málo lidí nabízí využití síly a moci živé představy i přání. Když je vše v souladu s Boží vůlí, překvapivě rychle se naše představy o nás i o jiných plní. Zkusíme to? Je to, jak živý růženec na různé úmysly i neznámých lidí, kteří je vložili do schránky u kostela. Otec Ladislav žil a dýchal pro druhé, jeho houževnatost a vnímavost se ukázala v jeho obsáhlé korespondenci. Hodně myslel na druhé a třeba jednou větou poradil, pomohl, ukázal řešení. Půjdeme jeho cestou?

Napsat komentář »

Toto je cesta otce Ladislava, po které stoupal unaven k odpočinku na faře v Kunštátě.

Napsat komentář »

Přátelé, co by tak Ladislav řekl o naší poslanecké sněmovně a vládní křestanské straně? Otec Kubíček byl velmi bystrý kněz i lékař. Tak, jak si Katolíci představují, co by na to řekl Ježíš, jak by se On zachoval, tak přemýšlím i na osobnost otce Kubíčka. On se vždy opíral o pravdu a o zdravý úsudek.

Napsat komentář »

Pouť v září dopadla velmi dobře. Jako zázrakem nepršelo, i když hlásili déšť na celý víkend. Poprvé jsem uvažoval, že tu pouť vzdám kvůli počasí ale v poslední chvíli jsem zavolal faráři do Kunštátu, sedl na skútr a přijel. Ano, mnozí tu pouť vzdali ale ti věrní poutníci přijeli a bylo nás kolem 50. Na faře jsem přespával jen já až do pondělka a to kvůli další nedělní pouti na Kulíšek. Tam už nás stihl déšť ale byl jsem na něj připraven.

Napsat komentář »XIX. Pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka – sobota: 10. září 2022. Začínáme ráno v 8 hodin na hrobě umučeného kněze P. L. Kubíčka na hřbitově v Kunštátě. Polední přestávka s občerstvením je na faře v Doubravici nad Svitavou. Zakončení kající pouti plánujeme v 17 h. mší svatou u Bolestné Matky Boží ve Sloupě v Moravském krasu. Přihlášky na noclehy – u pana faráře P. Petra Košuliče v Kunštátě – 604538482.

kacarovi3

Kdo může, přijeďte v pátek v 18 hod.na večerní Mši Svatou do Kunštátu a po mši nás otec Petr ubytuje na faře naproti kostelu. Kdo četl knihu od Marie Svatošové - Až k prolití krve, tak se na pouti může setkat s lidmi, kteří Ladislava osobně znali a je tam o nich psáno. Jsme dědici, Ladislav nám ty lidi dává abychom je poznali a byli blíž k Bohu. On své bližní miloval a byl ochoten jim pomáhat vším, co měl. Právě v nich viděl tu hodnotu, která přesáhne jeho život a bude tu pro mnohé. Život otce Ladislava Kubíčka byl neuvěřitelný a požehnaný. Jeho myšlenky zazní i na této pouti. Pojďme se jím vést.

kacarovi3

Dva mladí kluci zamordovali pro pár tisíc z farní pokladny starého kněze a lékaře.Vlezli tam po žebříku oknem a kněz tiše trpěl v ohni, politý petrolejem, pobodaný a s rozbitou hlavou. To aby z ukrutné bolesti nevykřikl a tak nepřivolal hospodyni, která spala v přízemí. Jinak by ji také zabili. Byla to krutá smrt. Ještě dýchal, když ho hasiči vytáhli na chodník. Až se přesvědčil, že je hospodyně v pořádku, teprve potom zemřel. Proto se chodí tato pouť každý rok druhý týden v září. Je to doba jeho zavraždění. Když jsem vyjížděl z Oskavy, bylo horko. Měl jsem letní košili a lehkou větrovku. Má pršet celou sobotu. Už v 18.30.se tu rozpršelo.Jsem tu na zítřejší pěší smírnou pouť na počest otce Ladislava Kubíčka z Kunštátu do Sloupu ( 22km.) Docela příjemná byla cesta ale tady na Vysočině je o

Zobrazit 2 komentáře »

Otec Ladislav Kubíček, jak by se v této době zachoval? Byl to pravdivý kněz i lékař. Odmítal situaci, že něco nejde. Byl vždy připraven ukázat, že jde vše a když ne lidskou silou, tak určitě s Boží pomocí. Nikdy se nevzdával a za pravdu by i život položil. Dnešní režim by to s ním neměl lehké...

Napsat komentář »