Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Křesťanský svět

Společenství pro blog Křesťanský svět, který vychází v s.magazínu. Více o společenství »

signály.cz - realizační tým

Zprávy týdne: jak se žije Benediktovi XVI.?

signály.cz - realizační tým

Jsme odvážní? Mladí lidé se již potřetí mohli setkat s řeholníky V pražském františkánském klášteře se setkalo 50 mladých lidí se zástupci z 25 řádů. Nešlo o nábor mladých lidí do řehole, ale o malý náhled do života v řádu, proto se letošní setkání…

signály.cz - redakce

Představujeme: aplikace iZIDOOR

signály.cz - redakce

Rozhovor o aplikaci iZIDOOR jsme vedli v téže místnosti, kde aplikace samotná vznikla, v salesiánském areálu v Brně-Žabovřeskách. Poskytl jej za vývojový tým P. Libor Všetula, salesián a delegát pro sociální komunikaci.

signály.cz - s.magazín

Papežův úmysl na měsíc a zvláštní postní den 23.2.

signály.cz - s.magazín

V únoru můžeme v rámci naléhavého úmyslu Apoštolátu modlitby zvláště pamatovat na duchovní plody mimořádného Dne modliteb a půstu vyhlášeného na 23. února 2018 a zvláště se modlit za obyvatelstvo Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu. …

signály.cz - redakce

Zprávy týdne - Vatikán proti fake news

signály.cz - redakce

Šéf vatikánského Sekretariátu pro komunikaci: Jsou potřeba nová spojenectví proti fake news 24. ledna bylo ve Vatikánu zveřejněno poselství papeže Františka ke Světovému dni sdělovacích prostředků 2018: Pravda vás osvobodí. (J 8,32) Fake news a…

signály.cz - redakce

České odpovědi na dotazník k biskupské synodě o mladých

signály.cz - redakce

V říjnu letošního roku se bude ve Vatikánu konat biskupská synoda, jejímž tématem je „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. V rámci příprav měly biskupské konference jednotlivých zemí zodpovědět dotazník týkající se situace mladých v jejich…

signály.cz - redakce

Týden modliteb za jednotu: církve

signály.cz - redakce

Osmý den: Posbírá rozehnané… ze čtyř stran země Iz 11,12-13 Efrajim nebude žárlit na Judu a Juda nebude osočovat Efrajima. Ž 106,1-14.43-48 Shromáždi nás, tvému svatému jménu budeme vzdávat chválu. Ef 2,13-19 Zbořil zeď, která rozděluje. J 17,1-12 V…

signály.cz - redakce

Týden modliteb za jednotu: rodina

signály.cz - redakce

Sedmý den: Budovat rodinu doma i v církvi Ex 2,1-10 Narození Mojžíše Ž 127 Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Žd 11,23-24 Mojžíšovi rodiče svého syna ukrývali; viděli, že je to vyvolené dítě. Mt 2,13-15 Josef vstal, vzal v noci…

signály.cz - redakce

Týden modliteb za jednotu: trhy

signály.cz - redakce

Šestý den: Každý ať má na mysli to, co slouží druhým Iz 25,1-9 Budeme jásat a radovat se, že nás spasil. Ž 82 Poníženému a chudému zjednejte spravedlnost. Fp 2,1-4 Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. L 12,13-21 Mějte se na pozoru…

signály.cz - redakce

Týden modliteb za jednotu: ekonomika

signály.cz - redakce

Pátý den: Hlasité volání o pomoc ze země předaleké Dt 1,19-35 Hospodin, váš Bůh, jde před vámi a nese vás. Ž 145,9-20 Hospodin podpírá všechny klesající. Jk 1,9-11 Bohatý pomine jako květ trávy. L18,35-43 Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!…

signály.cz, z. s.

Týden modliteb za jednotu: násilí

signály.cz, z. s.

Čtvrtý den: Naděje a uzdravení Iz 9,1-6a Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bude bez konce. Ž 34,2-15 Vyhledávej pokoj a usiluj o něj. Zj 7,13-17 Bůh jim setře každou slzu z očí. J 14,25-27 Pokoj vám zanechávám. foto: www.flicker.com, Bruce…