Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Křesťanský svět

Společenství pro blog Křesťanský svět, který vychází v s.magazínu. Více o společenství »

signály.cz - redakce

Pozvánka: do Brna na FULL of LIFE

signály.cz - redakce

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16 FULL of LIFE je křesťanský festival, který nabízí smysluplné prožití sobotního odpoledne a večera ve společenství křesťanů v…

signály.cz, z. s.

Zprávy týdne - plnomocné odpustky pro Maria Hilf

signály.cz, z. s.

Plnomocné odpustky k 300. výročí založení poutního místa Maria Hilf u Zlatých Hor Na žádost biskupa Františka Václava Lobkowicze udělil papež František pro jubilejní rok 300. výročí založení poutního místa Maria Hilf privilegium plnomocných odpustků…

signály.cz - redakce

Poselství Svatého otce Františka k 52. Světovému dni sdělovacích prostředků

signály.cz - redakce

(13. května 2018 na slavnost Nanebevstoupení Páně) Fake news a žurnalistika míru „Pravda vás osvobodí“ (Jan 8,32) Drahé sestry a drazí bratři, lidská komunikace v Božím záměru je pro život ve společnosti zcela zásadní. Lidská bytost, obraz a podoba…

signály.cz - redakce

Zprávy týdne - nová mapa církevních památek

signály.cz - redakce

Ekumenická rada zve na studijní den o médiích Ekumenická rada církví zve na svůj další Studijní den v Praze, tentokrát zaměřený na téma Nastolvání témat v mediálním světě. Seminář se bude konat ve čtvrtek 17. května ve Sboru Církve bratrské v Praze…

signály.cz - s.magazín

Zprávy týdne - Noc kostelů má svůj rádiový spot

signály.cz - s.magazín

Národní rada Papežských misijních děl se sešla v Hradci králové Ke svému pravidelnému jednání se 19. dubna 2018 sešla v Národní kanceláři Papežských misijních děl (PMD) v Hradci Králové Národní rada za účasti diecézních ředitelů papežských misií…

signály.cz, z. s.

Výsledky z průzkumu mezi účastníky na CSM v Olomouci jsou na světě!

signály.cz, z. s.

Výsledky průzkumu mezi mladými CSM 2017 v Olomouci Co sledují mladí věřící lidé z ČR na internetu? Jak tráví svůj volný čas? Jak praktikují svou víru? Jaké projekty a témata z oblasti církevního učení jsou pro ně zajímavé? Jaké vyznávají hodnoty?…

signály.cz - redakce

Závěrečný dokument z presynodního setkání už v českém překladu!

signály.cz - redakce

Závěrečný dokument, který bude sloužit jako jeden ze základních podkladů pro říjnové generální shromáždění biskupské synody věnované mladým lidem, víře a rozlišování povolání, je nyní k dispozici v češtině. Text je souhrnem příspěvků všech účastníků…

signály.cz - redakce

Zprávy týdne: kardinál Beran se vrací domů

signály.cz - redakce

Křty dospělých v ČR neklesají V roce 2017 bylo v ČR ve všech diecézích římskokatolické církve dohromady pokřtěno celkem 20.600 lidí. Z toho bylo 15.700 dětí ve věku do jednoho roku, což je téměř 14% ze všech narozených dětí v ČR v roce 2017. Počet…

signály.cz - redakce

Zprávy ze světa v angličtině

signály.cz - redakce

V Kongu byl zabit kněz Catholic News Agency, 9.4. 2018Neznámý ozbrojený muž zavraždil pastora Étienna Sengiyumvaye. Během setkání s farníky po bohoslužbě vtrhl se skupinkou dalších do místnosti a kněze na místě zastřelil. Místní biskup uvedl, že v…

signály.cz - realizační tým

Zprávy týdne: jak pomoci Syřanům ve válce

signály.cz - realizační tým

I my můžeme účinně pomoci Syřanům postiženým válkou Již v neděli 15. dubna 2018 proběhne na území českých a moravských diecézí celonárodní kostelní sbírka na pomoc lidem ve válkou zmítané Sýrii. Získané finanční prostředky budou prostřednictvím…