Kdybyste měli možnost změnit něco na věrouce Katolické církve, co by to bylo?