Krakov 2016 - tiskový tým

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

Společenství pro publikaci a tvorbu informací pro setkání mládeže v Krakově.

Nástěnka společenství je ti skryta.