kostelsvatekateriny

kostelsvatekateriny

25 let Humanae vitae jako znamení odporu

Předkládáme předmluvu P. Engelberta Recktenwalda FSSP ke knize 25 let Humanae vitae jako znamení odporu od Dietricha von Hildebranda (Matice cyrilometodějská - Olomouc 1999).…

Protimodernistická přísaha

Předkládáme tzv. protimodernistickou přísahu, kterou svým motu proprio Sacrorum antistitum z 1. září 1910 papež sv. Pius X. uložil jako povinnost skládat všem uchazečům kněžství,…

Tomáškův katechismus o mši svaté

Předkládáme některé vybrané úryvky o mši svaté (tehdy ještě tridentské) z katechismu ThDr. Františka kardinála Tomáška (podle vydání v Nakladatelství MICHAEL S.A. Frýdek-Místek,…

Růženec v latině

Růženec v latině - se svolením převzatý z tohoto příspěvku: latinský růženec.pdf Jiná verze latinského růžence na menší formát i s růžencem světla: .doc , .docx, .pdf

Modlitba k sv. Josefu od papeže sv. Pia X.

Chvályhodný svatý Josefe, vzore všech pracujících, vypros mi milost, abych i já pracoval v duchu pokání, abych činil zadost za své četné hříchy; abych pracoval svědomitě, spíše z…