S přáteli na nejen křesťanské akce

Zjistíš, kam jedou tví přátelé a můžeš se přidat. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Korekční dům pro kněze na Mírově

úterý, 20. října 2015      18:00
Zábřeh, Katolický dům
Sušilova 38
http://www.ado.cz/planovane-akce/prednaska-korekcni-dum-pro-kneze-na-mirove
kněz
všichni účastníci »

Česká křesťanská akademie, místní skupina Zábřeh zve všechny zájemce na přednášku PhDr. Jitky Jonové, Th.D. z olomoucké teologické fakulty nazvanou „Domus correctionis Müroviensis – biskupský korekční dům pro kněze na Mírově (1761–1850)“. Setkání v Katolickém domě (Sušilova 38) se uskuteční v úterý 20. října 2015 od 18.00 hodin.

Zábřeh: Korekční dům pro kněze na Mírově (1761–1850) zřídil biskup pro umístění těch kněží, kteří se provinili proti svým závazkům nebo těch, které nebylo možné ponechat v duchovní správě (z důvodu nebezpečí pohoršení). Přednáška představí fungování této instituce: představené, obslužný personál, péči o internované (jídelníček, vybavení cel atd.) a nastíní také osudy internovaných.

Většina kněží sem byla umístěna z důvodu problémů s alkoholem, další pro svoji neposlušnost apod., výjimečně se tak mohlo stát z politických důvodů (např. Martin Kuralt). Internovaní kněží byli posíláni do farností na probaci (případně i opakovaně), pokud se osvědčili jako napravení, mohli se navrátit do duchovní správy. V případě, že nebyl jejich návrat do pastorace možný, představoval pro ně Mírov místo důstojného dožití.