Kontinuita a diskontinuita | Přednáška z cyklu Koncil a papež František

úterý, 28. března      19:30  do  21:00
Jalovcová 234/2, Praha 1 - Staré Město, Česko

Nový cyklus: KONCIL A PAPEŽ FRANTIŠEK

Druhý vatikánský koncil (1962–1965) byl nejvýznamnější náboženskou událostí 20. století a představuje zásadní milník v dějinách katolické církve. Vytyčil směr pro řešení mnohých otázek, které si v současnosti křesťané kladou. Chtěli bychom mu proto, zpravidla jednou měsíčně v úterý, věnovat prostor i v rámci našich večerů. Každé přednášky se ujme některý z českých teologů/teoložek, a také několik hostů ze zahraničí. Přednášky však nejsou určené jenom teologům, ale všem, které současná reflexe víry zajímá.

 

2. přednáška: KONTINUITA A DISKONTINUITA | Tomáš Petráček

  • Jak je tomu s otázkou změny, vývoje, kontinuity a diskontinuity v dějinách církve? 
  • Kdo, proč a jak koncil připravil a uskutečnil? 
  • Byl Druhý vatikánský koncil opravdu „jenom“ pastorální, nikoliv doktrinální? 
  • Co znamenal program hermeneutiky kontinuity a reforma reformy přelomu první a druhé dekády třetího tisíciletí?

Živý stream na našem youtube:
https://www.youtube.com/@dominikanska8


Podrobnosti
Vložila: zuza_d8
Vloženo: 6. 3. 2023