S přáteli na nejen křesťanské akce

Zjistíš, kam jedou tví přátelé a můžeš se přidat. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Konference podnikání podle ducha

VELEHRAD, STOJANOVO GYMNÁZIUM, 21. 9. 2019
 

Líbí se Bohu mé podnikání? 
 

Jsme užiteční?

Kam vlastně směřujeme?

 

dyž za Ježíšem přišel bohatý mladík a ptal se mistra, co má udělat, aby získal věčný život, dostal jasnou odpověď: "dodržuj přikázání."

"A jaká?"

"Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe," upřesnil mu Ježíš.

"To už mám mezi splněnými úkoly!"

"OK, tak pak to, co je tvé, dej chudým a následuj mě. Tvůj poklad bude v nebi."

Poctivost nestačí. Potřebujeme Ducha svatého. Nejdřív, abychom poznali, kam si ukládáme své poklady. A potom, aby nás Ježíš s výzvou k následování neustále nezarmucoval.

Pojďme se ptát!

 

Registrace zde: https://www.krestanskypodnikatel.cz/index.php/akce/konference