Koledníci Tříkrálové sbírky

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

Společenství pro všechny, kdo se pravidelně či nepravidelně zapojují nebo alespoň jednou se zapojili do Tříkrálové sbírky České katolické charity. V diskuzi společenství můžete přinést své svědectví…

Nástěnka společenství je ti skryta.