Klub přátel signály.cz

Líbí se Ti signály.cz a věříš, že náš komunitní web má smysl? Zapoj se, pomoz nám svou podporou. Členům Klubu přátel nabízíme výhodné bonusy našich partnerů.

Zapojit se mohou všichni, kterým na signály.cz nebo na mladých lidech záleží – uživatelé signály.cz, rodiče i prarodiče uživatelů signály.cz, i ti, kteří na signály.cz účet nemají :).

Registrace do Klubu přátel


Podrobnosti o členství

Člen Klubu přátel přispívá na rozvoj komunitního webu pravidelnou částkou:

  • studující 120 Kč/rok (tj. 10 Kč/měsíc),
  • pracující 600 Kč/rok (tj. 50 Kč/měsíc).

Můžete samozřejmě darovat částku vyšší. Veškeré podrobnější informace včetně údajů k platbě dostanete e-mailem po vyplnění přihlášky. Jsme vděční za jakoukoliv pomoc, třeba i formou dobrovolnické spolupráce. Děkujeme za podporu!


Bonusy pro členy Klubu přátel signály.cz

Pro využití slev, bonusů a pro další informace pište na marketing@signaly.cz.


Cílem spolku signály.cz, z. s. je podpora a ochrana mládeže. Posláním komunitního webu www.signaly.cz je zejména podporovat:

  • otevřené a bezpečné prostředí pro snadnou komunikaci mezi mladými lidmi,
  • kvalitní duchovní formaci mladých lidí,
  • setkávání mladých lidí v reálném světě,
  • dobrovolnickou a veřejně prospěšnou činnost,
  • mezi mládeží vzájemnou úctu, ohleduplnost, obětavost, lásku a nezištnost služby a tím přispívat k lepším mezilidským vztahům.

Kdo jsou sponzoři Klubu přátel?