kikuska007

kikuska007 / Kristýna Přehnalová

Zadaná

DÁVÁNÍ...

Jeden sedlák s pytlem plným pšenice na zádech potkal Pána Boha. "Věnuj mi svou pšenici", poprosil ho Bůh.Nato sedlák vyhledal nejmenší pšeničné zrno a podal ho Bohu.Ten proměnil…

... MALIČKOST?

"Cože? Já? Proč.. Proč.. Proč zrovna já?!", říkala si jedna mladá dívka, když se zamýšlela nad svým životem a nedovedla si uspořádat své myšlenky.. Zrovna měla volno a jako…

Život je změna

"Jsi někdo jiný, než jsi býval. Styď se. Změnil ses. Už nejsi chlap, trháš partu, odrodil ses kamarádům, myslíš si o sobě kdovíco. Ztratil jsi prostě chrakter."Takhle k němu…

... Co zmůže víra ...

V době španělské inkvizice se jednomu Židovi podařilo se ženou a dětmi uniknout pronásledovatelům. Musel opustit dům i veškerý svůj majetek. Podařilo se mu uprchnout na loďce s…

Co je křesťanské?

Jeden muž padl do hluboké studně a volal o pomoc. Šel kolem Buddha, zaslechl jeho volání a utěšoval ho: " Celý náš život je utrpení. Vyrovnej se s tím!" Pak šel kolem Konfucius,…

Dvě možnosti...

Jistý rabín jednou prosil Hospodina, aby se směl podívat do pekla. Hospodin mu to dovolil a dal mu jako průvodce proroka eliáše. Eliáš zavedl rabína nejdříve do velké místnosti. V…

... kdy jsem tě nesl...

Jeden muž měl v noci sen. Zdálo se mu, že se s ním Kristus procházel podél mořského břehu. Na nebi nad nimi se objevily scény z jeho života. V každé scéně si všiml dvou párů…