Katis

Katis

Motoristický zápisník

Úvodem: Z dialogu žákyně a instruktora z youtube z četných videí autoškoly, kde jsou sestříhané jízdy: Žákyně: "Já mám takové stresy z té autoškoly." Instruktor: "Jaké stresy?…

Některé výroky mého instruktora autoškoly

Po xy letech neřízení jsem se rozhodla oprášit řidičák a šla jsem na to přes autoškolu a kondiční jízdy. Pár jízd jsem s panem instruktorem stihla odjezdit, než přišel t.č.…

Pokora srdce

Často a intenzivně přemýšlím o víře, o zlu, o odpuštění.

O nepřátelích

V neděli 24.února zazněno evangelium o lásce k nepřátelům. Konkrétně Lukáš, 6.kapitola, 27.-38.verš. ... "Milujte své nepřátelé. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm,…

Ze mše svaté, 1.ledna 2019

P. Jaroslav Kníchal, který občas zastupuje v naší farnosti, mi poskytl nový náhled na události z Písma, již mnohokrát přečtené a "naslyšené", ale v jiných souvislostech, což je…

Kristus Král

Dnes jsme si připomněli Slavnost Krista Krále. Oslovení Král najdeme v Bibli jen dvakrát. Jednou při narození Ježíše, podruhé před smrtí u soudu s Pilátem Pontským.

Postní duchovní obnova s P. Kamilem Obrem

Zúčastnila jsem se koncentrované jednodenní postní duchovní obnovy (je zvykem, že obnova trvá dva až tři dny), ale stála za to. Vždy stojí za to vzdát se pohodlnosti a vyjet ze…

báseň Pokání

Vilnost, jež nebývá z hříchů všech nejhorší, neb mnohem těžší jsou Lakomství se Závistí, Též Nestřídmost, to zlo, před nímž si nejsme jisti, a Lenost, která je zdrojem hříšnosti…